Rama Košice s.r.o.
Krosnianska 21
040 22 Košice

Č: 36 716 529
DIČ: SK 2022295473

Číslo účtu: 2928887808/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka číslo 19124/V.